Matti Keinänen: Näkymätön kapelimestari

Tämä ainutlaatuinen kirja tekee näkyväksi ihmismielen ja psykoterapian moniulotteista maailmaa psykoterapeutin ja potilaiden keskinäisellä vuorovaikutuksella.

MENTALISAATIOTERAPEUTTISEEN HOITOON perehtynyt psykoterapeutti lähtee tiiviiseen yhteistyöhön kahden aiemmin hänelle tuntemattoman nuoren ihmisen kanssa. Nuoret kokevat olevansa umpikujassa, tulevaisuutta ei ole ja heidän koko elämänsä on uhattuna. Psykoterapeutti valaisee yksityiskohtaisten hoitotilanteiden kuvausten ja oman kokemuksensa avulla, mitä hoito on, ja miten se voi mahdollisesti olla vaikuttamassa nuorten elämässä selviytymiseen ja tulevaisuuteen.

MITÄ OLENNAISESSA OSASSA mielenterveydessä oleva mentalisointi – eli mielentämiskyky tarkoittaa? Entä voiko kyvyn omaksua psykoterapiassa aikuisiällä? Näihin tärkeisiin kysymyksiin tämä kirja pyrkii vastaamaan käytännönläheisellä, kokemuksellisella ja vuorovaikutuksellisella tasolla.