Maija Saraste: Alfred ja Anna Sarlin
Pasi Luhtaniemi 7.4.2024

Maalaispappilasta maailmaa muuttamaan

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura
THPTS erillisjulkaisut
Turenki 2023, 456 s.

Alfred ja Anna Sarlin olivat aikanaan tunnettuja yhteiskunnallisia vaikuttajia, mutta heidän elämäntyönsä on jäänyt unohduksiin.

Sarlinin sisarukset kasvoivat Pohjois-Savossa herännäispapin perheessä. Alfred Sarlinista (1860−1919) tuli agronomi ja hän työskenteli toimittajana nuorsuomalaisissa sanomalehdissä, Työmiehessä ja Työmiehen Illanvietossa. Alfred Sarlin etsi omaa paikkaansa uusien aatteiden myllerryksessä ja päätyi tinkimättömäksi vapaa-ajattelijaksi. Hän puolusti johdonmukaisesti sanan- ja uskonnonvapautta ja joutui 1910-luvulla vankilaan kirkkoa ja tsaaria kritisoivien julkaisujensa vuoksi. Anna Sarlinista (1862−1933) tuli laulajatar, laulunopettaja, kuoronjohtaja ja nuottikustantaja. Hän oli aikansa arvostetuin musiikkipedagogi, joka vuosikymmenien ajan kehitti musiikinopetusta ja koetti parantaa musiikin asemaa kouluissa. Hänen aktiivisen toimintansa vaikutus ulottui koko suomalaiseen musiikkielämään.

Alfred ja Anna Sarlin olivat oman alansa tienraivaajia, jotka halusivat edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa, naisten asemaa ja kansansivistystä. Heidän elämäntarinansa kertoo historian murrosvaiheessa eläneiden ihmisten ajattelusta ja toiminnasta.