Käyttäjät ja käyttäjästatukset

Eri käyttäjästatuksilla palvelussa liikkuvat näkevät eri asioita. Kun uusi käyttäjä tallennetaan mukaan, on tärkeää, että hänelle annetaan oikea status ja esitäytetään profiiliin muutama kenttä.

Kaikki kirjautuneet voivat lukea ja kuunnella arvostelukappaleita LUE KIRJA -linkin takaa. Kustantajat voivat, toisin kuin muut, lukea vain omia kirjojaan.

Käymme nämä esitäytöt läpi status kerrallaan:

ADMIN ja EDITOR

Ei pakollisia toimenpiteitä, mutta kannattaa asettaa Näkyvä nimi oikein, koska se toimii allekirjoituksena.

KIRJOITTAJAT (Author)

Kustantamoille annetaan ensimmäiseksi kirjoittajastatukseksi aina Author. Mikäli joku kustantamosta tulee Kirjamaahan kirjoittamaan, hänelle luodaan omat tunnukset.

Kustantamolle annetaan aina Näkyväksi nimeksi (display_name) kustantamon nimi isolla etukirjaimella. Kustantamon display_name on oltava täsmälleen sama kuin kustantamon nimi Kategorioissa, koska näin kustantaja pääsee tarkistamaan vain omat näköiskirjansa.

Kustantamo ei siis kirjoita omilla tunnuksillaan mitään

AVUSTAJAT (Contributor)

Avustajat ovat kirjoittajia, jotka voivat kirjoittaa arvosteluja tms. artikkeleita Kirjamaassa täysin valmiiksi, paitsi ettei heillä ole tekstin julkaisuoikeutta. He tallentavat tekstin tarkistettavaksi. Avustajat pääsevät lukemaan kaikkia näköiskirjoja.

Osa avustajista toimii Kirjamaassa Vieraskynänä. Vieraskynä voi puffata omaa mediaansa lähettämällä Kirjamaahan kloonin omasssa mediassa julkaisemastaan artikkelista. Vieraskynät onetukäteen sovittu, ja kukin voi julkaista Kirjamaassa max kahden viikon välein.

MEDIA (Participant)

Toimittajille ja somettajille olennaisinta on, että he pystyvät lukemaan kaikkia näköiskirjoja. He ovat osallistujia.

Avustajat voivat olla Vieraskyniä. Tällöin on tärkeää, että he täydentävät Omaan profiiliin tiedot Kuvaus, Avarar-kuva ja Kotisivulinkki.