Kirjamaan toimitus – roolitus

Kirjamaata ei ole keksitty ja koodattu tyhjästä, vaan sen alustana toimii WordPress, maailman suosituin julkaisujärjestelmä. WordPress on järjestelmänä analoginen minkä tahansa mediatalon toimitukselle.

Kirjamaassa tuottaja ja toimittajat muodostavat toimituksen johdon. Palvelussa on myös rivitoimittajia, jotka voivat julkaista omia artikkeleitaan itsenäisesti sekä avustajia, joiden artikkelit julkaistaan aina vasta tarkistuksen jälkeen.

Toisin sanoin: Kirjamaa, kuten WordPress, on hierarkinen järjestelmä, jossa on eri rooleja ja oikeuksia (‘roles and capabilities’). Alla on kerrottu rooli roolilta, kuinka Kirjamaan toimitus toimii.

1. Administrator/Tuottaja

Admininstratorin tunnukset ovat palvelun tuottajalla Pasi Luhtaniemellä.

Tuottajalla on pääsy kaikkialle ja kaikkeen: Hän pystyy  muokkaamaan ja poistamaan kaikkien muiden artikkeleita, ja hän hallitsee myös kaikkia käyttäjätietoja. Tämän lisäksi hänen kontrollissaan on sivun tekniikka ja käyttöliittymä.

Tuottaja vastaa osastosta Kirjat. Hän luo uutuuskirjojen esittelysivut kustantajan lähettämästä aineistosta.

Tuottaja näkee myös kaiken, eli hänellä on pääsy sivun käyttöliittymään  sekä tunnukset palvelimelle ja sähköpostipalvelimelle. Näistä käytetään jatkossa yhteisnimitystä ‘konehuone’.

2. Editor/Toimittaja

Editor eli toimittaja hallitsee palvelun kaikkia toimitussisältöjä. Tunnukset ovat bloggaaja Saara Ylösellä ja arvostelija Anna-Maija Järvi-Herlevillä. He ja tuottaja ovat yhdessä Kirjamaan toimitus.

Toimittaja pystyy kirjoittamaan, muokkaamaan ja poistamaan kaikkien muiden artikkeleita, mukaan lukien tuottajan artikkelit.  Hän hallitsee yhdessä tuottajan kanssa myös kaikkia käyttäjätietoja.

Toimittaja kirjoittaa uusia artikkeleita osastoihin Arviot, Tekijät ja Ajassa. Osastoon Arviot hän kirjoittaa arvosteluja. Kielteisiä arvosteluja ei julkaista Kirjamaassa.

Toimittaja näkee kaiken, eli hänellä on pääsy Näköiskirjoihin ja Äänikirjoihin kaikilta kustantajilta.

3. Author/Kustantaja

Author on Kirjamaan ‘rivitoimittaja’. Hän voi kirjoittaa ja muokata omia artikkeleitaan, mutta hänellä ei ole pääsyä muiden toimittajien aineistoihin.

Author on palveluun kustantajatunnuksilla kirjautunut kustantaja. Omien artikkeleidensa lisäksi hän pääsee selaamaan omia näköiskirjojaan ja äänikirjojaan.

Kustantaja lähettää tuottajalle osaston Kirjat esittelyaineiston. Kun kirja on julkaistu, hän voi muokata ja täydentää kirjan tietoja.

Kustantajat voivat muodostaa kustantajaringin, joka kirjoittaa itsenäisesti artikkeleita yhdessä sovitun ajolistan mukaisesti, periaatteella annetaan-hyvän-kiertää. Nämä artikkelit kirjoitetaan osastoihin Tekijät ja Ajasssa.

4. Participant/Vieraskynä

Vieraskynä on bloggaaja tai toimittaja, joka tarjoaa Kirjamaahan omassa mediassaan julkaisemaansa artikkelia. Hänellä on Mediatunnukset.

Vieraskynä voi kirjoittaa artikkelin mihin tahansa osastoon valmiiksi ja jättää toimituksen tarkistettavaksi. Vaihtoehtoisesti vieraskynä lähettää juttulinkin osoitteeseen toimitus@kirjamaa.fi. Kirjamaan toimitus kopioi linkistä löytyvät tekstin ja kuvat, asettaa kirjoittajaksi kyseisen vieraskynän ja julkaisee artikkelin.

HUOM: Mediatunnuksilla toimiva vieraskynä pääsee lukemaan palvelun kaikki näköiskirjat ja kuuntelemaan äänikirjat. Vaikka hänellä on kirjamaan toimituksessa vähiten oikeuksia, koko palvelu on rakennettu juuri häntä ja hänen tarpeitaan varten.