EU:n tietosuoja-asetus ja Kirjamaa

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Yhdistysten ja yritysten tulee uuden tietosuoja-asetuksen mukaan ilmoittaa julkisesti, mitä tarkoitusta varten yhdistyksen asiakasrekisteriä ylläpidetään ja kuinka ja ketkä sen tietoja käsittelevät.

Kirjamaan  asiakasrekisterin vastuuhenkilö on sen tuottaja, Kustannus Aarnin toimitusjohtaja Pasi Luhtaniemi. Osoitetiedot on tallennettu vastuuhenkilön tietokoneelle sekä Uutiskirjepalvelun tarjoajan(MailPoet) suojattuun palvelintilaan.  Osoiterekisteristä ei ole käytössä muita kopioita.

OSOITEREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kirjamaa käyttää osoiterekisteriään palvelun viestintään ja markkinointiin. Rekisteriä eikä osia siitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

TIETOJEN KERÄYS JA  YLLÄPITO

Kaikki osoiterekisterin tiedot on kerätty julkisista lähteistä yritysten  omilta verkkosivuilta tai kaupparekisterin- tai yritystietojärjestelmän (Ytj) tiedoista. Rekisterin tietoja ylläpidetään tarkistamalla tietoja samoista lähteistä sekä yksilöllisten asiakaskontaktien yhteydessä.

OSOITEREKISTERIN SISÄLTÖ

Kirjamaan osoiterekisteri sisältää vain sähköpostiosoitteet.

OSOITEREKISTERIN TIETOJEN TARKISTAMINEN

Jokainen yhteisö voi  tarkistaa, mitä tietoja hänestä on Kirjamaan osoiterekisterissä pyytämällä tietoja sähköpostitse osoitteesta toimitus@kirjamaa.fi

 

Katso GDPR-ohjeistus täydellisenä: Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

Kuusankoskella 10.10.2023

Pasi Luhtaniemi
tuottaja
Kirjamaa